SERVICE

準確的能源診斷後,選擇合適的加熱裝置

适合您使用环境的产品型号为?

NE334-W

NE334-W为家用、商用等用途的热水专用锅炉。


热水使用温度
使用的人数
热水用量
型号
55℃
30人
1,300L
NE213-W
70人
3,000L
NE326-W
100人
5,000L
NE334-W
300人
13,000L
NE101-W
420人
18,000L
NE131-W
35℃
游泳池
10,000L
NE326-W
13,000L
NE334-W
35,000L
NE101-W
50,000L
NE131-W


* 人均熱水容量 60L 給水溫度 15℃